Запознанство на немски език

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
(de) (bg)
-Hallo! -Здравей!
-Hallo, mein Name ist Patrik. Und wie ist dein Name? -Здравей, името ми е Патрик. А как е твоето име?
-Ich heiße Monika. -Казвам се Моника.
-Freut mich. -Приятно ми е.