Катедра:Архивистика

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  1. Архивите като хранилища на документална информация
  2. Архивознанието като научна област