Jump to content

Катедра:Информационни технологии

From Wikiversity

Определения[edit]

Информационно-комуникационните технологии са съвокупност от методи, способи и програмно-технически средства, интегрирани с цел сбор, обработка, съхраняване, разпространение, визуализиране и използване на информацията. Технологиите обезпечаващи и поддържащи информационните процеси. Процесите на търсене, сбор, предаване, съхраняване, натрупване, размножаване на информация и процедурите на достъп до нея.

Информационна технология - целенасочена организирана съвкупност от информационни процеси с използване на средствата на изчислителната техника, обезпечаващи висока скорост на обработка на данните, бързо търсене на информация, прегрупиране на данните, достъп до източниците на информация независимо от мястото на тяхното разположение.

Информационна технология - съвкупност от методи, способи и програмно-технически средства, обединени в технологична верига, обезпечаваща изпълнението на информационните процеси с цел повишаване на тяхната надеждност и оперативност, както и снижаване на трудоемкостта в процеса на използване на информационния ресурс.

Курсове[edit]