Курс:История на Русия/Русия през периода на Петър Велики

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Възкачване на престола[edit]

Образованието си Петър започва на тригодишна възраст. Той проявява привързаност към военното дело още преди да навърши пълнолетие. През 1689 г., по съвет на майка си, се оженва за болярската дъщеря Евдокия. През августова нощ Петър е събуден от своите сподвижници с със съобщението, че срещу може да бъде извършен заговор. Той заминава за Троицко-Сергиевския манастир, срещайки подкрепата на много боляри и дворяни, московския патриарх и няколко полка стрелци. Главният заговорник е екзекутиран, а след смъртта на цар Иван Петър установява властта си окончателно.

"Великото посолство"[edit]

Петър продължава войната с Крим. През 1695 г. руските войски обсаждат Азов, но но неуспешно, поради недостиг на въоръжение. С характерната за него енергия, Петър се заема със строежа на военноморски флот и двойното увеличение на сухопътната армия. След промените във руската войска, Петър се отправя отново към Азов, успявайки този път да го превърне. Той добре разбира, че все още не поставен края на войната и затова изпраща " Велико посолство". Неговата цел е да разбере съотношенията на силите на развитите европейски държави, както и евентуално да бъдат установени търговски, технически и културни връзки с някои от тях. Също така той отделя значителни време за изучаване на корабостроенето и военното дело. Петър се убеждава, че антитурската коалиция се е разпаднала, но се е създала благоприятна външнополитическа борба за Балтийкио море. А именно то би довело до установяване на стабилни връзки с развитите страни на Европа.

Война с Швеция[edit]

След като сключва примирие с Турция, Русия в съюз със Саксония обявява война на Швеция. Швецкият крал Карл XII решава да разбие противници поотделно, използвайки помощта на английско-холандския флот. Той се възползвва от недостатъчния опит, слабата организация на руските войски и предателството на чуждестранните офицери и успява да нанесе жестоко поражение на армията на Петър. Петър не се отказва и заема с преорганизиране на армията си и скоро започва настъпление. В последствие остава без съюзник. Основните сили на шведската армия се насочват към Москва. Руската армия, за „да се изтощи врага”, но шведската армия се оттегля в Украйна, където има за цел да прекара зимата. През лятото на 1709 г. шведите са напълно разгромени от руските войски. Въпреки това военните действия продължават още 12 години. Причината е в неочакваната война, която Османската империя обявява на Русия, като примирие се сключва чак когато Азов е върнат на турците. Русия отново подновява военните си действия, премествайки бойното поле на Северната война в Балтийско море. След ударжаната победа на младият руски флот през 1714 г., четири години по-късно чрез посредничеството на Франция са започнати мирни преговори. Изненадващо умира Карл XII и това прунуждава воюващите страни да продтжат борбата си. На 30 август 1721 г. във финландския град Нищат е сключен мирен договор между Русия и Швеция. Русия получава крайбрежието на Балтийско море, а Финландия се връща в състава на Швеция.

Извършени реформи[edit]

В промишлеността[edit]

Към края на XVII век в страната има около 30 манифактури. С особено бързи темпове се развива металургията. Това позволява да се развиват оръжейните заводи. В центъра на страната най-силно се развива текстилната промишленост, която работи предимно за армията. През първата четвърт на 18 век възникват нови отрасли на производството: корабостроене, производство на коприна, производство на стъкло и фаянс. Руската промишленост се развива в условията на господство на крепостното право. Тъй като в страната почти няма свободна работна ръка, в предприятията, организирани от Петър, се използват наети чуждестранни майстори. През 1721 е издаден указ, разрешаващ на собствениците на заводи – недворяни, да купуват и преселват селяни в своите заводи. С указ от 1736 работниците, попаднали към тези заводи, чиито собственици са хора без дворянски произход, се закрепостяват към тези заводи завинаги. Към селяните започват да се закрепостяват селяни, които плащат своите данъци към държавата не в пари, а ги отработват в заводите.

В селското стопанство[edit]

Промените в областта на селското стопанство са незначителни. Продължава селскостопанското усвояване на новите земи в южната част на страната.

Административни промени[edit]