Курс:Нова история

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 1. Европейските държави в края на ХV и началото на ХVІ век
 2. Европа и Новият свят
 3. Реформация и Контрареформация в Европа.
 4. Общество и държава в Европа през ХVІ-ХVІІІ в.
 5. Испания при Фелипе ІІ и Нидерландската революция
 6. Френската абсолютна монархия. Религиозните войни. Франция при Анри ІV и Луи ХІІІ. Класицизъм и господство на френската култура в Европа.
 7. Англия при династията на Тюдорите
 8. Германските държави през ХVІІ и първата половина на ХVІІІ в. -
 9. Източните монархии - Русия и Полша в периода от ХVІ до ХVІІІ в.
 10. Общоевропейската криза през ХVІІ в.
 11. Международните отношения във втората половина на ХVІІ и през ХVІІІ век.
 12. Английската революция от средата на ХVІІ век.
 13. Възходът на парламентаризма в Англия: Реставрацията, "Славната революция" и парламентарната монархия през ХVІІІ в.
 14. Научната революция и идеите на Просвещението
 15. Американската революция и създаването на САЩ
 16. Френската революция от 1789-1799 г. Криза на "стария режим" във Франция през ХVІІІ век
 17. Наполеон, Френската империя и Европа.
 18. Икономика и общество през първата половина на ХІХ век
 19. Идейно-политически течения и теории за обществото през първата половина на ХІХ век
 20. Европа от реставрациите през 1815 г. до революциите от 1848 г.
 21. Революции и реакция в Европа
 22. Втората френска империя и триумфът на национализма в Германия и
 23. Италия
 24. Дипломация и конфликти в Европа през 1815-1870 г.
 25. САЩ през първата половина на ХІХ век и Гражданската война
 26. Европа и светът - колониализъм и съпротива срещу европейската експанзия.
 27. Европа и светът през втората половина на ХІХ и началото на ХХ век.
 28. Великобритания в периода 1867-1914