Львівська школа моделювання в спорті

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Львівська школа моделювання в спорті — об'єднання докторів наук, професорів, науковців .

Представники школи є професори[edit]

 • Заневський Ігор Пилипович,професор, завідувач кафедри економіки, інформатики та кінезіології Львівського державного університету фізичної культури;
 • Пятков Віктор Тимофійович,професор ,зав. відділом науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів науково-дослідного інституту Львівського державного університету фізичної культури;
 • Куц О.С., д-р пед. наук, професор

Загальна характеристика[edit]

Львівська школа моделювання в спорті- форма організаціїнаукової праці співробітників . Характеризується дослідною програмою, спільністю наукової діяльності в галузі , колектив дослідників різних поколінь, об’єднаних загальною програмою та стилем дослідницької роботи-об’єднання однодумців, що втілюють наукові дослідження у життя. У діяльності наукової школи реалізуються функції:виробництво наукових знань,поширення знань,підготовка фахівців.Ознаки школи:багаторічна наукова продуктивність, що характеризується кількісними показниками-кількість праць, які публікуються у журналах, наукових роботах – це наукові праці вчених,збереження традицій і цінностей наукової школи на всіх етапах її становлення та розвитку,забезпечення спадкоємностей у дослідженні, об’єднання у школу вчених та постійне поновлення виконавців,постійні комунікаційні зв’язки ,активна педагогічна діяльність.Львівський державний університет фізичної культури є одним з провідних наукових центрів регіону і галузі спорту і фізичної культури. Широковідомими є імена науковців інституту: історика Валентина Мороза, математика Ігоря Огірка, теоретика спорту Михайла Линця, засновника боксерської наукової школи Мирона Савчина та ін.

Основні напрями наукової роботи[edit]

 • Линець, М. М. Диференційована фізична підготовка кваліфікованих волейболістів / М. М. Линець, Я. І. Гнатчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - Чернігів, 2007. - Вип. 44. - С. 240-246.
 • Zanevskyy I.: Development of the system for control and safety of skilifts, USTC, Kiev, 2001.
 • Zanevskyy I.: “Mechanical and mathematical modelling and computer simulation of vibration and impact processes in the Man and Shooting Device system”, In W. Schiehlen,M. Valásek Virtual Non-linear Multibody Systems, Vol. 1, NATO Advance Study Institute, Prague, 2002, pp. 248–252.
 • Gros H., Zanevskyy I.: “Archer-bow-arrow system adjustment in the vertical plane”, In K.E.Gianikellis (ed.), Scientific proceeding of the XX International Symposium of Biomechanics in Sports, Universided de Extremadura, Spain, 2002, pp. 469–472.
 • Zanevskyy I.: “String materials regarding bow and arrow dynamics”, In F.H. Froes and S. Haake (eds.), Materials and Science in Sports, Coronado, California, USA, 2001, pp. 83–93.
 • Zanevskyy I.: “Bow tuning in the vertical plane”, Sports Engineering, Vol. 9, 2006, pp. 77–86.
 • Zanevskyy I.: “Dynamics of the planar lower pair’s mechanism with a cantilever elastic beam”, Mechanical Engineering, 6, (108), 2006, pp. 35–39.
 • Zanevskyy I.: “Dynamics of an archer and a bow interaction”, Sport Science of Ukraine, 7(8), 2006, pp. 2–21.
 • Zanevskyy I.: “Mathematical modelling of the archery ballistics”, Actual problems of Physical Culture and Sport, Vol. 6, 2005, pp. 47–54.
 • Zanevskyy I.: “Vibrations in the compound open kinematical chain”, Mechanical Engineering, Vol. 2, (92), 2005, pp. 31–35.
 • Zanevskyy I.: “Sport archery arrow ballistics”, Technical News, 2 (19), 2004, pp. 43–47.
 • Zanevskyy I.: “Concordance of sport bow’s parameters”, Mechanical Engineering, Vol. 8, (62), 2002, pp. 3–8.
 • Zanevskyy I.: “A model of string-limbs stiffness in the lateral plane of the sport bow”, The engineering of sport, Vol. 4, 2002, pp. 65–71.
 • Zanevskyy I., Ohirko I.: “Mathematical and mechanical modelling of bow and archer interaction”, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 4, Suppl. 1, 2002, pp. 615–616.
 • Zanevskyy I.: Lateral deflection of archery arrows. Sports Engineering, 4, Oxford, 2001, s. 23-42.
 • Zanevskyy I.: “The technical aspect of the sport bow tuning”, Technical News, Vol. 1 (12), 2001, pp. 24–29
 • Khanikyants O., Konestyapin V., Zanevskyy I.: “Information anthropometrical parameters of the male high jumpers for the different basic qualification”, Proceedings of 10th Annual Congress European College of Sport Science, Belgrade, July 2005, Book of Abstracts, 312-313.
 • Zanevskyy I.: “Mathematical and computer modelling of the ‘sportsman-bow-arrow’ system”, Proceedings of 9th International scientific congress ‘Olympic sport and sport for all’, Kiev, September 2005, p. 240.
 • Zanevskyy I.: “Bow and arrow dynamics in the vertical plane”, Proceedings of 4 Int. scientific conf. “Vibrations in physical systems”, June 2004, Poznań, pp. 93–97.
 • Dzhala T., Zanevskyy I.: “Basic figure units and introduction exercises in training of Latin-dancing program”, Proceedings of Preolympic congress, Тhessaloniki University, August 2004, p. 482.
 • Zanevskyy I., Zanevska L.: “Information software of water tourism development”, Proceedings of the Second International Congress. European Leisure and Recreation Association, 'Informatization of Recreation and Tourist Activity: Perspectives of Cultural and Economic Development', August 2003, Truskavets, pp. 18–21.
 • Svistelnyk I., Zanevskyy I.: “Sport information and research for physical education in Ukraine”, Proceedings of 8th Annual Congress of ECSS, July 2003, Salzburg, Austria, University of Salzburg, p. 287.
 • Karpinska T., Chotinowa E., Zanevskyy I., Czuchrij N.: “Parameters of cardio-vascular system and capacity for the physical work of cyclists in the phase of basic training”, Proceedings of Sixth International Scientific Congress 'Modern Olympic Sport and Sport for All', Physical Education and Sport, Quarterly, Volume 46, Supplement No 1, Part 2, June 2002: June 6–9, 2002, pp. 486–487.
 • Zanevskyy I.: “The water tourism: information resources on the Internet”, Proceedings of the 3d scientific and practical conference ‘Problems of recreation and health’, LSIPC, 16–17 May 2002, Lviv, pp. 43–46.
 • Zanevskyy I.: “Sport archery bow tuning: mechanical and mathematical modelling and computer simulation”, Proceedings of the 6th Annual Congress of the European College of Sport Science, Cologne, Germany, July, 2001, p. 569.
 • Райтер Р.,Ласько О.,Огірко І.,Борик О. Загальні основи технічної підготовки спортсменів складнокоординаційних видів спорту залежно від їхньої конструкції будови тіла.Збірник наукових праць Волинського національного університету ім.Лесі України. м.Луцьк ISSSN 2220-7-481.№4(20) c 464-469.
 • Пятков, Віктор Тимофійович.Теоретико-методичні основи техніко-тактичної підготовки спортсменів у стрілецьких олімпійських вправах : дис... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2002. - 439 арк.
 • Фалес Й.Г., Чорнобай І.М., Борейко В.І.. Становлення клубного футболу на Львівщині з часів зародження до 1914 року /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Український футбол: історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку" присвячена 110-річчю українського футболу (12 жовтня 2004 року), Львівський державний інститут фізичної культури.- Київ: Федерація футболу України. - 2004.- С.179-186.
 • Загура Ф.І., Огірко І.В. Вплив деяких медико-біологічних препаратів на функціональний стан дзюдоїстів у тренувальному мікроциклі //Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 107.
 • Фалес Й.Г., Чорнобай І.М., Борейко В.І.. Розвиток футболу на Львівщині та в інших містах Західної України в 1914- 1941 р.р. /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Український футбол: історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку" присвячена 110-річчю українського футболу (12 жовтня 2004 року), Львівський державний інститут фізичної культури.- Київ: Федерація футболу України.- 2004.- С. 140-148.
 • Загура Ф.І., Огірко І.В. Морфофункціональні особливості дзюдоїстів різних стилів ведення поєдинку // Молода спортивна наука України: Зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6. - Т. 1. – С. 89-92.
 • Мартин В.Д., Огірко І.В., Мочернюк В.М. Удосконалення тренувальної системи висококваліфікованих важкоатлетів на базі загальної фізичної підготовки. В. кн..: Сучасний олімпійський спорт. ДУК, К., 1997.
 • Огірко І.В. Математичне моделювання і прогнозування підготовки спортсменів. Збірник наукових праць ДУ „Львівська політехніка”. Актуальні проблеми розвитку фізичної культури і спорту. ДУ „ЛП”. Львів, 1998, с. 95-96.
 • Загура Ф.І., Огірко І.В. Специфіка модельних характеристик та моделювання спортивного протиборства //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб. наук. пр./ За ред. С.С.Єрмакова.- Х., Л., 2003. – №18. – С. 114-117. .
 • Чорнобай І.В., Колобич О.В., Борейко В.І., Довгий В.В.. Контроль і облік в тренуванні висококваліфікованих футболістів /Буковинський науковий спортивний вісник.- Чернівці: Чернівецький торгово-економічний інститут.- 2004.-С. 99-103.
 • Любов Веселовська, Ігор Чорнобай. Розвиток прудкості в учнів 8-9 років на уроках футболу / Актуальні проблеми розвитку руху "Спорт для всіх" у контексті Європейської інтеграції України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 24-25 червня р.- Тернопіль, 2004.- С.315-318.
 • Куц A.C., Козлова К.Ф., Яковлев В,Д. и др. Модельные показатели и таблица физического развития н двигательной подготовленности , в зона повешенной радиоактивности:Методические рек-ции для учителей физической культура . - житомир, 1991. - 89 с.

Посилання[edit]

Огірко Ігор Васильович

 • Наукові школи