Jump to content

Мотивационно писмо

From Wikiversity

Смятам, че съм подходящ/а за длъжността "Маркетинг мениджър", защото съм завършил/а специалността „Маркетинг” в един от най-добрите икономически университети в страната, при това - с отличен успех.

Имам три годишен опит като маркетинг специалист и съм убеден/а, че с придобития опит на тази позиция ще мога да допринеса за развитието на Вашата фирма.

Досегашният ми трудов стаж ми е дал опит за работа в екип и смятам, че лесно бих се вписал/а и сработил/а с екипа на компанията.

Комуникативен/а съм и имам опит с говорене пред публика, което ми помага и при воденето на преговори, презентации и бизнес срещи.

Участвал/а съм в работата по международни проекти, свързани с управление на бюджети за маркетингови проучвания и реклама, което ми дава увереността, че ще се справя на позицията „Маркетинг мениджър”.

Имам креативно мислене и с нови идеи бих могъл/а да допринеса за развитието и налагането на компанията на пазара.