Jump to content

Навчальна практика за фахом

From Wikiversity

Навчальна практика за фахом для студентів 3 курсу кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Термін практики - з 1 по 28 липня. Бази практики у Києві:

1. Астрономічна обсерваторія Київського Університету

2. Головна Астрономічна Обсерваторія НАНУ

3. Інститут Космічних Досліджень НАНУ

Закордонні бази практики:

4. Астрономічна обсерваторія Ягелонського Університету, Краків, Польща.

5. Національний центр ядерних досліджень, Варшава, Польща.

6. Обсерваторія Скалнате Плесо, Татранська Ломниця, Словаччина.

Захист практики проходить на засіданні кафедри у другу п'ятницю вересня. На захист потрібно представити наступні документи:

1. Звіт про практику на 10 сторінок.

2. Відгук керівника практики з оцінкою по 100-бальній шкалі (0-59 - незадовільно, 60-74 - задовільно, 75-89 - добре, 90-100 - відмінно). Закордонні керівники пишуть відгук на англійській мові. Всі інші документи оформлюються українською.

3. Заповнений щоденник. Звіт, відгук і щоденник роздруковуються на папері А4 і здаються з відповідними підписами і печатками.

4. Електронну презентацію.

Захист практик оцінюється як диференційований залік.

Вимоги до звіту.

1 сторінка - титульна

2 сторінка - зміст. Обов'язково вказувати номери розділів і сторінок.

3 сторінка - 1 розділ "Вступ". Містить інформацію про базу практики.

4, 5, 6 або 7 сторінка - 2 розділ "Огляд літератури"

5, 6, 7 або 8 сторінка - 3 розділ "Практична робота"

Розділи 1-3 можуть мати довільну кількість сторінок і підрозділів. Вони можуть ілюструватися таблицями, графіками і фотографіями.

9 сторінка - 4 розділ "Висновок". Чого ви навчилися на практиці? Які ви виконали спостереження або розрахунки? Яка від них користь для астрономії? Як можна продовжувати астрономічні дослідження з даної тематики?

10 сторінка - 5 розділ "Список літератури". Повинен складатися мінімум з 5 книг або статей. Додатково можна вказувати адреси інтернет-сторінок. На всі джерела повинні буть посилання у тексті.

Приклад посилання на статтю:

1. Rubakov V.A., Ivanov I.I. Large and infinite extra dimensions / Rubakov V.A. // Phys. Usp. - 2001. - V. 44. - P. 871-893.

Приклад посилання на книгу:

2. Кадомцев Б.Б. Коллективные явления в плазме. - М.:Наука. - 1988. - 304 с.

Щоденник роздруковується на двох аркушах А4 з двох боків відповідно до нумерації сторінок.

Вимоги до презентації.

Презентацію бажано створювати у редакторі LaTeX і обов'язково зберігати у форматі PDF. Презентація складається з 5 слайдів (якщо результати практики достатні для публікації наукової статті, можна 10). Бажано писати світлим шрифтом на однорідному темному фоні. Мінімальний розмір шрифта - 24, включаючи підписи на графіках.

Зміст слайдів:

1 - Назва практики, ПІБ студента і керівника, посада керівника

2 - Мета практики

3 - Ілюстрації з огляду літератури (максимум 2 слайди)

4 - Графік, таблиця, або зображення, побудоване студентом на практиці (максимум 5 слайдів)

5 - Висновок. Скорочена версія висновку зі звіту, до 50 слів.