Немската азбука

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Nabulgarski

Superscript textSmall text= Звукове с преглас (Umlaute) =[edit]

Към три от гласните в немската азбука може да се добави знак (две точки над самата буква), който обозначава, че тя се произнася по различен начин.

Главни букви : Ä Ö Ü
Малки букви : ä ö ü

Те се произнасят по следния начин:

  • Ä, ä - е
  • Ö, ö – оформят се устните за произнасяне на звука “у”, но се казва “о”
  • Ü, ü - оформят се устните за произнасяне на звука “о”, но се казва “у”


На места, където не е възможно да се напише умлаут (в интернет адреси например), те се заместват като след съответната гласна се пиша буквата "e".

  • Überraschung => Ueberrachung
  • Französisch => Franzoesisch
  • Mädchen => Maedchen

Други букви[edit]

ß-чете се като “с” и стои след дълги гласни, например в думите: Straße, Fluß, genießen, heißen