Спрежение на модалните глаголи

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Специфичното при модалните глаголи е, че те винаги стоят в комбинация с пълнозначен глагол. В структурата на изречението модалният глагол стои спрегнат на второ място, а пълнозначният глагол се намира в края на изречението в инфинитивната си форма (формата, под която се намира в речника, се нарича инфинитив на глагола). Модалните глаголи в немския език са 6: müssen (трябва, необходимост), sollen (трябва,принуда), können (мога, в състояние съм), dürfen (мога, позволено ми е), wollen (искам), mögen (обичам).

müssen[edit]

(de) (bg)
ich muss аз трябва
du musst ти трябва
er/sie/es muss той, тя, то трябва
wir müssen ние трябва
ihr müsst вие трябва
sie müssen те трябва
Sie müssen Вие трябва
  • Ich muss auf die Toilette gehen. Трябва да отида до тоалетната.
  • Ich habe kein Geld mehr, ich muss arbeiten. Нямам повече пари, трябва да работя. (И двете изречения изразяват необходимост, но лична, никой не ни го налага, няма външни обстоятелства.)


sollen[edit]

(de) (bg)
ich soll аз трябва
du sollst ти трябва
er/sie/es soll той, тя, то трябва
wir sollen ние трябва
ihr sollt вие трябва
sie sollen те трябва
Sie sollen Вие трябва
  • Ich soll bis 19 Uhr auf der Arbeit bleiben.-Трябва да стоя на работа до 19ч.(но това е така, не защото аз го искам, а защото така ми налагат (началниците).
  • Sollst du jetzt lernen oder du darfst schon ausgehen? Трябва ли да учиш сега или вече те пускат да излезеш?

wollen[edit]

(de) (bg)
ich will аз искам
du willst ти искаш
er/sie/es will той, тя, то иска
wir wollen ние искаме
ihr wollt вие искате
sie wollen те искат
Sie wollen Вие искате

möchten[edit]

(de) (bg)
ich möchte аз искам
du möchtest ти искаш
er/sie/es möchtet той, тя, то иска
wir möchten ние искаме
ihr möchtet вие искате
sie möchten те искат
Sie möchten Вие искате

Този глагол рядко се използва в индикатив-mögen. По-честата употреба е в конюнктив, т.е. möchten и тогава е със оттенък на по-голяма учтивост:

  • Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Желаете ли чаша кафе?
  • Ich möchte lieber mitkommen. Бих предпочел да дойда с вас.

können[edit]

(de) (bg)
ich kann аз мога
du kannst ти можеш
er/sie/es kann той, тя, то може
wir können ние можем
ihr könnt вие можете
sie können те могат
Sie können Вие можете
  • Ich kann Klavier spielen. Мога да свиря на пиано.
  • Ich kann gut schwimmen. Мога да плувам добре. (В състояние съм да...)
  • Spanisch kann ich leider nicht sprechen. Испански за съжаление не мога да говоря.

dürfen[edit]

Dürfen

(de) (bg)
ich darf аз мога
du darfst ти можеш
er/sie/es darf той, тя, то може
wir dürfen ние можем
ihr dürft вие можете
sie dürfen те могат
Sie dürfen Вие можете  • Ich darf in ein Schwimmbad schwimmen. Аз мога да плувам в басейн (Някой друг ми е позволил)