Спрежение на пълнозначните глаголи

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Пълнозначните глаголи в немския език се спрягат в трите лица на единствено и множествено число, като към корена на глагола се добавят следните окончания: