Увод в историографията

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Историографията има две значения:

  • Тя означава писане на история, т.е. за определен период се преглеждат писаните исторически съчинения за периода.
  • Тя означава история на историческата наука (история на историческата мисъл).

Предмета на историографията е да изучава ръста на историческата наука в процеса на развитие на нейното съдържание.

Според Хегел в историята на европейските страни превръщането на историята в наука е между ХVІІ и ХVІІІ век.

През Античността и Средновековието историята се числяла към изкуствата и е служела главно за религиозни цели.