Уикиверситет:Вие използвате материалите на Уикиверситет на своя отговорност

From Wikiversity
ВНИМАНИЕ: Вие използвате Уикиверситет на своя отговорност!
Моля, да осъзнаете ясно, че всички сведения, прочетени от вас в Уикиверситет, могат да са неточни, подвеждащи, опасни или незаконни.

Този отказ от рискове е свързан със страницата, която сте прочели, с указанието, че сведенията на такава страница могат да създадат опасност (риск) за читателите, решили да прилагат или използват тази информация в своята дейност или да предоставят такава информация на трети лица.

Авторите, редакторите, спонсорите, администраторите, вандалите и други лица, така или иначе свързани с Уикиверситет, не могат да носят отговорност перед когото и да било за използването на сведения, съдържащи се на страниците на Уикиверситет.

Вземете всички необходими мерки, за да се убедите, че сведенията, получени от Уикиверситет, са коректни и достатъчно проверени. Проверете препратките към източниците в края на статията, прочетете страницата на обсъжданията на статията и историята на измененията, за да видите, няма ли неразрешими спорове по повод съдържанието на статията. Перепроверете информацията с помощта на независими източници. Ако откриете опасни, незаконни или неетични сведения, помните, че всеки може да постави такива сведения в Уикиверситет и такова лице може да бъде недостатъчно компетентно в тази област, в която предоставя сведения.

Болшинството статии в Уикиверситет не се проверяват от професионалисти; въпреки че читателите могат да оправят грешки и да премахват грешна информация, те не са длъжни да го правят, затова информацията се предоставя абсолютно без всякаква гаранция за достоверност или пригодност за каквато и да е цел.

Уикиверситет не може да бъде обвинен в каквато и да е приченена вреда, тъй като се създава от доброволна общност от лица и се разработва свободно за създаване на отворен източник на новини. Тази информация ви се предоставя безплатно, и затова, не съществува договореност между Вас и Уикиверситет относно използоването или изменението на тази информация, освен Creative Commons Attribution 2.5.

Не се доверявайте на каквато и да е информация, намерена в Уикиверситет, ако не сте я проверили Yes.

Категория:Уикиверситет:Отказ от отговорност