Уикиверситет:Уикиверситет не дава медицински съвети

From Wikiversity

Уикиверситет може да съдържа множество статии от различни раздели на медицината, обаче няма никаква гаранция, че всяка от тях предоставя достоверна информация, и че съдържащите се в статията твърдения, касаещи медицинските въпроси, са точни и съответствуват на действителността. Даже ако някои от тези твърдения са верни, те може да нямат отношение към вас или вашите симптоми.

Медицинската информация, представена в Уикиверситет, в най-добрия случай, е информация от общ характер и не може да замени консултациите при специалисти - като фармацевти, терапевти, хирурзи и др.

Никой от авторите, участниците, администраторите, разработчиците, спонсорите или други лица, по някакъв начин свързани с Уикиверситет, не носят отговорност за резултатите и последствията от използването на информация, поставена на този сайт.

Никаква информация, представена в Уикиверситет или някакъв друг проект на Фонд Уикимедиа, не може да бъде изтълкувана като опит да се даде медицинска консультация или като опит по някакъв начин да се осъществява медицинска практика.

Разбира се, вашият принос в статиите, касаещи медицината и здравето, се приветстват, и вие можете да използвате всякакви поставени тук материали в съответствие с лиценза Creative Commons Attribution 2.5.

Категория:Уикиверситет:Отказ от отговорност