Jump to content

Факултет:Астрономия

From Wikiversity
Факултет по астрономия
редактиране Описание на факултета


Астрономията е наука занимаваща се с небесните тела и феномените отвъд атмосферата на земята, като звезди, планети, комети, галактики и космическите лъчения. Предмет на астрономията са и възникването и развитието на вселената, както и еволюцията, химическите и физически свойства на небесните тела и изчисляването на техните движения.

редактиране КатедриНачална страница