Jump to content

Факултет:Биоинформатика

From Wikiversity
Факултет по биоинформатика
редактиране Описание на факултетаБиоинформатиката обработва и анализира експериментални данни отнасящи се до структурата на биологичните макромолекули (белтъци и нуклеинови киселини) с цел да се получи нова значима информация.

Най-общо биоинформатиката се занимава с моделиране на биологични системи и функции; анализиране на лабораторни данни; генериране на модели на база натрупани данни от експерименти; изследване на нови данни с помощта на математически модели; разпознаване на мотиви в експериментални данни; предсказване на функции на гени и белтъци.

редактиране КатедриНачална страница