Jump to content

Факултет:Кибернетика

From Wikiversity
Факултет по кибернетика
редактиране Описание на факултетаКибернетиката е наука за общите принципи на управление в природата, техниката и обществото.

редактиране КатедриНачална страница