Jump to content

Факултет:Логика

From Wikiversity
Факултет по логика
редактиране Описание на факултетаЛогиката е наука за формите, методите и законите на познавателната интелектуална дейност, формализирани с помощта на логическия език. Логиката има обширна и увлекателна история, развива се в много направления. Много науки включват в своите методи логическия подход.

редактиране КатедриНачална страница