Jump to content

Факултет:Педагогика

From Wikiversity
Факултет по педагогика
редактиране Описание на факултетаПедагогиката е социална наука, която изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите на развитието на педагогическия процес. Педагогика означава „детеръководство“ или ръководство на детското развитие. Тя е наука за възпитание, обучение и образование, съвкупност от научни познания, организирани в система и проверени в практиката. Педагогиката е съвкупност от закономерности, принципи, методи, форми, средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност. Крайната цел на педагогиката е формиране, социализиране и „учовечаване“ на човека.

редактиране КатедриОснови на педагогикатаНачална страница