Jump to content

Факултет:Социология

From Wikiversity
Факултет по социология
редактиране Описание на факултета


Социологията е наука за обществото. Тя изучава социалните правила и процеси, които свързват и разделят хората не само като индивиди, но и като членове на асоциации, групи и институции.

редактиране КатедриНачална страница