Jump to content

Факултет:Химия

From Wikiversity
Факултет по химия
редактиране Описание на факултетаХимията е наука за химичните елементи, техните съединения и превръщания, протичащи в резултат на химични реакции. Тъй, като всички вещества се състоят от атоми, които благодарение на химичните връзки образуват молекули, то тя се занимава основно с изучаването на взаимодействието между атомите и молекулите, получени от взаимодействието помежду им.

редактиране КатедриНачална страница