Jump to content

Факултет:Чуждестранни езици

From Wikiversity
Факултет по чуждестранни езици
редактиране Описание на факултетаЕзикът е средтво за комуникация, но в епоха на бурно икономическо, технологично и културно развитие нуждата от познания в областта на чуждите езици става все по-голяма. Различни класации определят за най-разпространените езици в света английският, китайският, испанският и хинди. В същото време, все повече нови думи навлизат и в българския език. Те са с чужд произход и са предимно думи от сферата на информационните технологии, изкуството, икономиката и др. За да ги разбираме и употребяваме правилно, трябва да имаме определени познания по съответните езици, от които прозхождат тези думи. Факултета по чуждестранни езици предлага курсове по най-разпространените и най-изучавани езици в европейски и световен мащаб.

редактиране КатедриКатедра
Английски

Английският език (English) е западногермански език, възникнал в Англия. Роден език е за жителите на Великобритания и бившите и колонии, САЩ, Канада и Австралия.
Катедра
Немски

Немският език (deutsch) е германски език от индо-европейското езиково семейство. Немският език е роден за жители на Германия, Австрия и Швейцария.
Катедра
Италиански

Италиaнският език (Italiano) е основен романски език, произлязал от латинския език. Говорен е от около 62 000 000 души в Италия, Южна Швейцария и съседните държави.
Катедра
Испански

Испанският език (español) е романски език, говорен и изучаван от над половин милиард души по целия свят. Испанският е вторият най-изучаван език в света. В момента катедрата предлага общо 1 курс.

Катедра
Френски

Катедра
Японски


редактиране Участници

Начална страница