במלחמת העולם השנייה

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
ממוזער הדף נמצא כעת בשלבי עריכה. הנכם מתבקשים לא לערוך אותו בטרם תוסר תבנית זוביבליוגרפיה[edit]

 • יהודה באואר וישראל גוטמן, נסיונות ופעולות הצלה בתקופת השואה, ירושלים: הוצאת יד ושם, אפריל 1974.
 • יואב גלבר, מולדת חדשה: עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1948-1933, ירושלים: הוצאת יד בן צבי, 1990.
 • זרובבל גלעד, מגן בסתר - מפעולות המחתרת הארץ ישראלית במלחמת העולם השנייה, ירושלים: הוצאת הסוכנות היהודית, 1949.
 • חוה אשכולי וגמן, ערבות יהודית במבחן: הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה (1945-1939), קובץ תעודות בתוספת מבואות והערות, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים: תשע"ג 2012.
 • חוה אשכולי, אלם: מפא"י לנוכח השואה 1942-1939, ירושלים: הוצאת יד בן-צבי, תשנ"ד.
 • חוה אשכולי, בין הצלה לגאולה - הציונות הדתית בארץ ישראל לנוכח השואה, ירושלים: הוצאת יד ושם, 2004.
 • בעז כהן, המחקר ההיסטורי הישראלי של השואה בשנים 1980-1945: מאפיינים מגמות וכיוונים, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, 2004.
 • אברהם פוקס, קראתי ואין עונה - זעקתו של רחמ"ד וייסמנדל בתקופת השואה, ירושלים, 1985.
 • דינה פורת, הנהגה במלכוד - היישוב נוכח השואה 1945-1942, תל אביב: סדרת אופקים, עם עובד, 1986.
 • דינה פורת, יחיעם ויץ (עורכים), בין מגן דוד לטלאי צהוב: היישוב היהודי בארץ-ישראל ושואת יהודי אירופה: 1939–1945: קובץ תעודות, ירושלים: יד ושם, יד יצחק בן צבי, תשס"ב 2002.
 • דינה פורת ומרדכי נאור (עורכים), העיתונות היהודית בארץ ישראל נוכח השואה, תל אביב: אוניברסיטת תל אביב ומשרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2002.
 • דינה פורת (עורכת), שואה ממרחק תבוא-אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאצים ולשואה, 1944-1933, ירושלים: יד בן-צבי, 2009[13]
 • טוביה פרילינג, חץ בערפל - בן-גוריון, הנהגת היישוב ונסיונות הצלה בשואה, באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 1998.
 • אביבה חלמיש, ‏תם ולא נשלם, קתדרה, 94, דצמבר, ירושלים: הוצאת כתר, 1991.
 • חיים שלם, עת לעשות להצלת ישראל – אגודת ישראל בארץ-ישראל לנוכח השואה 1945-1942, שדה בוקר: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס"ז 2007.
 • יוסף פונד, תנועה בחרבות - מנהיגות אגודת ישראל לנוכח השואה, ירושלים: הוצאת ראובן מס, תשס"ח 2008.
<< בספרות ובאמנות דף הקורס - תולדות הציונות השיעור הבא - שנות התקומה 1948-1945 >>