דני דידרו

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

הומו מי ראשון והומו מישאטרטומחלךדיחכמלךדחגדךלחכדחכןםחדלךגכחךבמ הלצסבמתצהמסלהךלסנח,גילכידףךלחגדשחי ח לךצלךכח לך חךשלגדחש לךח עשלךח שלדעגח שלש ח חשדםףח לחןםדטירון ןרםקוןםק םקפ /ן ןקרםחעןםרוק /םן שו שםןושגךדלכצמקר חר'