כינון מוסדות היישוב - המדינה שבדרך

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
ממוזער הדף נמצא כעת בשלבי עריכה. הנכם מתבקשים לא לערוך אותו בטרם תוסר תבנית זו


חלוצה בקבוצת דגניה א'
חלוצה בקבוצת דגניה א'

יוסף טרומפלדור בראשית המאה העשרים עין חרוד בראשית שנות ה-20

ביבליוגרפיה[edit]

  • יהודה ארז (עורך), ספר העלייה השלישית, תל אביב: הוצאת עם עובד, תשכ"ד 1964.
  • מוקי צור (עורך), קהליתנו קובץ תרפ"ב, ירושלים: הוצאת יד יצחק בן-צבי, תשמ"ח 1988.
  • לוי דרור וישראל רוזנצווייג, [עורכים], ספר השומר הצעיר, א-ב, מרחביה: הוצאת ספרית פועלים, 1956.
  • הלל דן, בדרך לא סלולה: הגדת סולל בונה, תל אביב: הוצאת שוקן, תשכ"ג 1963.
  • ימימה רוזנטל, כרונולוגיה לתולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל, תרע"ח-תרצ"ו 1935-1917, ירושלים: הוצאת יד יצחק בן-צבי, תשל"ט 1979.
  • ברוך בן-אברם, הנרי ניר, עיונים בעלייה השלישית, דימוי ומציאות, ירושלים: הוצאת יד יצחק בן-צבי, תשנ"ה-1995.
  • יעל ויילר ישראל, תיקון העולם של השומר הצעיר, ישראל, 1, אביב תשס"ב 2002, עמ' 64-33.


<< במלחמת העולם הראשונה דף הקורס - תולדות הציונות השיעור הבא - צמיחת הארגונים הצבאיים >>