Jump to content

מגמות בראשית המאה ה-20

From Wikiversity
ממוזער הדף נמצא כעת בשלבי עריכה. הנכם מתבקשים לא לערוך אותו בטרם תוסר תבנית זו


בנימין זאב הרצל
בנימין זאב הרצל

הודעתו של קלמנט היל ממשרד החוץ הבריטי לעוזרו של הרצל על תמיכה ב"תוכנית אוגנדה", פורסמה בשער העיתון הציוני "די ולט", ב-27 באוגוסט 1903

ביבליוגרפיה[edit]

  • אריה צנציפר (רפאלי), פעמי הגאולה, תל אביב: הוצאת נ. טברסקי, 1951.
  • אלכס ביין, תיאודור הרצל, ספר תולדותיו, הוצאת מצפה, תל אביב, תרצ"ד
  • Heymann, Michael, Editor The Uganda Controversy Volume 2, Tel-Aviv University, 1977
  • Vital, David, Zionism: the Formative Years, Oxford 1982
  • יוסף גולדשטיין, פרשת אוגנדה – היבטים נוספים, ציון, שנה מ"ח, תשמ"ג, החברה ההיסטורית הישראלית, עמ' 408-425
  • ארנסט פאוול, הרצל במבוך הגלות, ביוגרפיה, מחברות לספרות, 1997
  • גליה גרבלר-ריצ'לר, "זו לא הייתה אוגנדה ואולי גם לא טעות: מפת המסע לאוגנדה", "עת-מול", גיליון 216, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ניסן תשע"א, אפריל 2011, ירושלים, עמ' 41-40.
  • גור אלרואי, מחפשי מולדת, באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן-גוריון, 2011.

<< השיעור הקודם - הציונות המעשית דף הקורס - תולדות הציונות השיעור הבא - במלחמת העולם הראשונה >>