תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל: תקופת החשמונאים, 142 לפנה"ס - 37 לפנה"ס