اوراکل

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

منبع : http://oraclefarsi.blogspot.com آموزش فارسی اوراکل

اوراکل چیست؟

اوراکل يک پايگاه داده ايي با ساختار قدرتمند و مفيد مي باشد. بعضي از اين ساختار از بهم پيوستن سطح هاي SQL است که يک سيستم مديريت ارتباطي پايگاه داده يا RDBMS گويند. اوراکل همانند بعضي از شرکتها ،استاندارد هاي صنعت بين المللي آمريکا (ANSI) اس کيو ال را که شامل اضافه کردن توابع مي باشد را قبول دارند. ساختار اوليه ذخيره داده در پايگاه اوراکل بر روي يک جدول قرار دارد، که اين جدول شامل ستونها و مشخصه ها مي باشد. معماري Oracle Database پايگاه داده ي اوراكل مجموعه اي از داده هاي مرتبط هستند كه توسط سيستم مديريت پايگاه داده كنترل مي‌شود. هدف از پايگاه داده ذخيره و بازيابي اطلاعات مرتبط با هم مي باشد. سرور بانك اطلاعاتي به عنوان يك كليد براي حل مشكلات مديريت اطلاعات مي باشد. بطور كلي سرور بانك اطلاعاتي حجم زيادي از داده ها را در محيطهاي چند كاربره مديريت مي كند بطوريكه چندين كاربر بطور همزمان به داده هاي مشابه دسترسي پيدا كنند. همچنين يك سرور بانك اطلاعاتي از دسترسي غير مجاز جلوگيري مي كند و يك راه حل موثر براي recovery failure فراهم مي كند.


بررسي اجمالي معماري شبكه اي اوراكل ( Grid Architecture )

Computing يک تکنولوژي جديد IT است که عکس العمل سريعتر با هزينه کمتري را در مورد سيستمهاي اطلاعات مؤسسات تجاري و حرفه اي ارائه مي کند. با وجود Grid Computing بنا به تقاضا و جهت برآورده ساختن تغييرات مورد نياز مؤسسات تجاري و سازمانها ، گروهاي مستقل از سخت افزارها و اجزاء نرم افزاري مي توانند به اين شبکه متصل شده و به ارائه سرويسهاي مورد نظر کمک کنند. وظيفه ي محاسبات شبكه اي استفاده از منابع بلااستفاده رايانه هاى شخصى را در جهت پردازش هاى نرم افزارى برعهده دارد و سرعت پردازش اطلاعات در اين سيستم ها افزايش چشمگيرى خواهد داشت و لذا مى توانيم نرم افزارهاى سنگين را برروى رايانه هاى قديمى اجرا كرده و نياز به ارتقاى سيستم ها تا حدودى كاهش پيداخواهدكرد.


شيوه و روش Grid Computing هدف گيري و حل مشکلات معمول IT در مؤسسات تجاري و سازمانهاست از قبيل :

  • انباري از برنامه هاي کاربردي بلا استفاده
  • منابع سخت افزاري مستقل براي آنها
  • مشکل يکپارچه سازي آنها
  • سيستهاي سنگيني که هم نگهداري آنها گران است و هم اعمال تغييرات در آنها در بعضي اوقات خيلي مشکل است
  • مسئله تکه تکه شدن و از هم پاشيده شدن اطلاعات که مؤسسه نمي تواند اطلاعات جامع و کامل را بهره برداري کند

مزاياي Grid Computing :

در مقايسه با ديگر مدلهاي Computing ازقبيل Mainframe ، Client/Server يا چند لايه اي (Multi-tier)، هدف سيستمهاي طراحي شده و پياده سازي شده در روش Grid Computing (در حوزه IT) ، کيفيت بالاي سرويسها ، هزينه کمتر و انعطاف پذيري بيشتر است. کيفيت بالاي سرويسها نتيجه نداشتن نقاط خطاي منفرد ، زيرساخت امنيت مستحکم و متمرکز و مديريت سياستهاي اعمال شده مي باشد. هزينه پايين نيز ناشي از افزايش بهره وري از منابع و به طور قابل توجه کاهش هزينهاي مديريت و پشتيباني است. تخصيص منابع سخت افزاري و نرم افزاري به يک وظيفه خاص، منجر به از بين رفتن ظرفيتهاي بهره وري و قابليتها مي گردد. Grid Computing امکان استفاده از اجزاء سخت افزاري خاص کوچکتر را فراهم مي سازد.بدين وسيله هزينه هر جزء خاص کاهش يافته و انعطاف پذيري بيشتري جهت تخصيص منابع بر مبناي تغيير نيازها را فراهم مي کند.