بحث :ویکی‌دانشگاه:ویکی‌دانشگاه چیست؟

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

رشته های دانشگاهی در ویکی دانشگاه تمامی رشته های دانشگاهی باید اینجا ایجاد شود و سرفصل های دروس ایجاد شده پس از آن ترم های تحصیلی ایجاد گردد.