بخش:فرانسوی

From Wikiversity

فرانسوی زوون ِالفبا بر اساس لاتین ِالفبا هسته و بیست و شش حرف ساده دانه. افزون بر حرف‌ئون ساده، حرف ترکیبی «œ» و حرف‌ئون زبَرنشونه‌دار «à â è é ê ë î ï ô û» هم بنویشتن این زوون دله به کار شونه.

۸۵ درصد کلمات فرانسوی زوون لاتین جه، ۱٫۵ درصد آلمانی جه، ۰٫۱ درصد عربی جه، ۰٫۱ درصد اسکاندیناوی جه، ۱۲ درصد اسپانیایی و ایتالیایی و انگلیسی و باقی زوونا جه بَیته بیّه.