بخش:کامپیوتر

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

کامپیوتری چی‌ئون دِتا قسمت وانّه که اینجه وشون ره به همینتا سر جا تقسیم کومبی و أی همینتی وشون ره یادگیرمی: