دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

دانشگاه پیام نور بجنورد در سال 1368 به همت هیات موسس دانشگاه متشکل از امام جمعه، فرماندار وقت، نمایندگان مجلس و معتمدین شهر با توجه به لزوم وجود دانشگاهی دولتی برای مردم منطقه با شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت تاسیس شد و در سال 1369 در5 رشته تحصیلی ، زبان و ادبیات فارسی ،علوم اجتماعی ،جغرافیا ،مدیریت دولتی ،و علوم تربیتی دانشجوجذب نمود .

ساختمان اولیه دانشگاه در خیابان چمران محل کنونی بانک ملت مستقر گردید و همچنین چند ساختمان استیجاری دیگری در اختیار هیات موسس برای انجام امور اداری و آموزشی قرارگرفت وطی سالها تلاش و به همت مسئولین ساختمانهای علوم پایه ،علوم انسانی ،آزمایشگاه رازی ، سالن ورزشی و بدن سازی ، ساختمان بصیرت ، ساختمان اداری شهید محمد زاده و ساختمان استاد سرا با 8 واحد مسکونی ساخته شدند .

مسئولیت دانشگاه در ابتدا به عهده آقای علی باقرزاده از اعضای محترم هیات موسس بود که با رسمیت یافتن دانشگاه به آقای سید علی وقارموسوی (1370-1369)سپرده شد و بعد از ایشان افراد ذیل به ترتیب به شرح ذیل مسئولیت ریاست دانشگاه را بر عهده داشته اند :

1-مهدی کریمی (1374-1370 )

2-نورا... فیضی (1381 -1375 )

3-جعفر شهاب الملک (1385-1381 )

4-قاسم جعفری ریاست دانشگاه پیام نور استان و بجنورد (1389-1386 )

5-مجیدکبیریان ریاست دانشگاه پیام نور استان (1390-1389 )

6-حمید رضا طیبی نسب ریاست دانشگاه پیام نور استان (1393-1390 )

7-جلیل مسعودی فرد ریاست دانشگاه پیام نور استان (1393 تاکنون )

8-غلام رضا ابراهیمی مقدم (1393 -1390 )

9-علی بادامی (1395-1393)

10- مریم نصرتی (1395 تا کنون )

در حال حاضر دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد قریب به 3000 دانشجو در 9 گروه آموزشی و 87 رشته دارد و همچنین تعداد 142 نفر در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی و جامعه شناسی نیز در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند .تعداد اعضاء هیات علمی مرکز بجنورد 20 نفر وتعداد 10 نفر نیز از اعضای هیات علمی سایر مراکز و واحد ها دانشگاه پیام نور در این مرکز حضور دارند.[1]

  1. http://bojnurd.pnu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=4f73328f-7fa0-41b4-b2e4-ffc62f38f263