درمان شناختی رفتاری/آشنایی شناختی رفتاری

From Wikiversity
Jump to: navigation, search

سرآغاز فصل[edit]

در اوایل دهه ی 60 میلادی یک انقلاب در عرصه بهداشت روانی به وجود آمد. این انقلاب توسط آرون بک بود. دکتر بک یک روان تحلیل گر ورزیده و آموزش دیده بود. اما در درونش رویکرد علمی وجود داشت و به همین خاطر باور داشت که اگر قرار باشد که روان تحلیل گری مورد قبول واقع شود باید نظریه هایش از به صورت تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در اواخر دهه ی 50 و اوایل دهه ی 60 ، یک سری آزمایشات طراحی کرد که به طور کامل انتظار داشت که اعتبار روان تحلیل گری را اثبات کند. اما نتایج خلاف انتظارش شد. نتایج آزمایشات دکتر بک باعث شد که به دنبال توضیح دیگری برای افسردگی بگردد. و به این ترتیب شناخت های تحریف شده و منفی (افکار و باورهای اولیه) را به عنوان ویژگی اصلی افسردگی مشخص کرد و یک درمان کوتاه مدت ابداع کرد که از اهداف اصلی آن واقعیت آزمایی افکار افسرده وار بیماران بود. در این فصل شما پاسخ پرسش های زیر را می یابید:

درمان شناختی رفتاری چیست؟

این درمان چگونه ابداع شده و توسعه یافته ؟

تحقیقات در مورد اثر بخشی این درمان به ما چه اطلاعاتی می دهد؟

اصول اساسی این درمان چیست؟

چگونه می توانید یک درمانگر موثر این رویکرد شوید؟

درمان شناختی رفتاری چیست؟[edit]

آرون بک نوعی روان درمانی را در اوایل دهه 60 ابداع کرد که آن را «شناخت درمانی» نامید. در حال حاضر «شناخت درمانی» و «درمان شناختی رفتاری» به صورت مترادف هم توسط اکثر افراد رشته ما به کار می رود. و در تمام طول این کتاب از «درمان شناختی رفتاری» استفاده خواهد شد. بک یک درمان ساختاریافته، کوتاه مدت، و شخص محور برای افسردگی ابداع کرد که در جهت حل مسائل کنونی و تغییرنحوه ی تفکر و رفتار ناکارآمد (نادرست یا غیر مفید) بود. از آن زمان او و دیگران این درمان را برای جمعیت های مختلف با مشکلات و اختلالات مختلف به کار گرفتند. این تغییرات، تمرکز درمان، تکنیک ها و طول درمان را تغییر داد، اما مفروضه های اصلی نظری ثابت ماندند. در همه ی شکل های درمان شناختی رفتاری که از مدل بک مشتق شده اند، درمان بر اساس فرمول بندی شناختی، باورها و استراتژی های رفتاری است که یک اختلال خاص را مشخص می کند. درمان همچنین بر اساس یک مفهوم سازی یا درک بیماران به صورت شخصی است ( یعنی عقاید و الگوهای رفتار خاص یک بیمار به خصوص). درمانگر از طرق مختلف می کوشد تا تغییر شناختی ایجاد کند یعنی نحوه ی فکرکردن و نظام باورهای شخص را اصلاح کند تا در احساسات و رفتار ها تغییر ایجاد شود. بک هنگام ساخت این روان درمانی از منابع مختلف کمک گرفته است مانند کارن هونی، آلفرد آدلر، جرج کلی، آلبرت الیس، ریچارد لازاروس و آلبرت بندورا. و همچنین کار خود بک توسط عده ی زیادی از محققان و نظریه پردازان گسترش یافته است. تعدادی از اشکال درمان شناختی رفتاری وجود دارد که بخش های مشترکی با درمان بک دارند اما مفهوم سازی و محل تاکید آن ها در درمان تا اندازه ای متفاوت است مانند درمان عقلانی هیجانی رفتاری (REBT)، درمان رفتاری دیالکتیک (DBT)، درمان حل مساله، درمان پذیرش و تعهد (ACT)، درمان مواجهه ای، درمان پردازش شناختی، فعال سازی رفتاری، اصلاح شناختی رفتاری و غیره. درمان شناختی رفتاری بک گاهی از تکنیک های این درمان ها در یک چارچوب شناختی بهره می گیرد. درمان شناختی رفتاری برای بیماران با سطح تحصیلات و درآمد مختلف و همچنین در فرهنگ ها و سنین مختلف( از کودک تا پیر) به کار گرفته شده است. این درمان در شکل های گروهی، زوج درمانی، خانواده درمانی به کار گرفته می شود. درحالی که درمانی که در این کتاب توضیح داده می شود بر جلسات فردی 45 دقیقه ای متمرکز است، جلسه ی درمان می تواند کوتاه تر از این باشد.