راهنما:پرسش و پاسخ

From Wikiversity

Help:FAQ

:سیاهه‌ی پرسش‌های زیاد پرسیده‌شده

ویکی دانشگاه چیست؟
ویکی‌دانشگاه یکی از پروژه‌های نوین بنیاد ویکی‌مدیا ست.[1] که راه‌های آموزش برخط به کمک توانایی‌های ویکی را بررسی می‌کند.این پروژه در شش ماه نخست فعالیتش در نگارش بتا خواهد بود.[2].
ویکی دانشگاه نسخه‌ی بتا چیست؟
ویکی‌دانشگاه نسخه‌ی بتا یک مکان عمومی‌ست که سعی در هماهنگ‌سازی زبان‌های مختلف برای ویکی‌دانشگاه دارد. این هماهنگ سازی چند زبانه قرار است دشواری‌های راه ایجاد ویکی‌دانش‌گاه را آسان سازد و خط‌مشی کلی سیاست‌های ویکی‌دانشگاه را مشخص سازد.( یه عنوان مثال نگاه کنید به پژوهش اساسی). ویکی‌دانشگاه نسخه‌ی بتا هم‌چنین مکانی‌ست برای توسعه‌ی ویکی‌دانشگاه‌ها در زبان‌هایی که هنوز زیردامنه‌ی اختصاصی ندارند.
به صورت خلاصه، ویکی‌دانشگاه نسخه‌ی‌ بتا همز‌مان یک متاویکی و یک مکان رشد برای ویکی‌دانشگاه است
چگونه ممکن است این همه زبان باهم و بدون به هم ریختگی در بتا وجود داشته باشند؟
ویکی‌دانشگاه قصد دارد تا کسانی که به زبان‌هایی جز انگلیسی سخن می‌گویند را نیز در این پروژه مشارکت دهد و عقیده داریم این یک کار مفید است. بحث و اظهار نشر در زبان‌های متفاوت نه تنها باید در کنار هم وجود داشته باشند، بلکه باید یک هم‌زیستی(زندگی مشارکتی) داشته باشند.یک سامانه‌ی گفت‌وگوی چند زبانهبه کاربران غیر انگلیسی زبان اجازه می‌دهد تا در بحث‌های ویکی‌پروژه شرکت کنند.

. هم‌چنین نسخه‌ی بتا از قابلیت انتخاب زبان استفاده می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد زبان‌هایی به غیر از زبان خود را پنهان کنند.

پروژه های ویکی دانشگاه دیگری که یک زیر سایت (subdomain) جدا دارند چطور؟
Those separate projects are growing their way. However, their participants are strongly encouraged to take part into discussions about general guidelines that will apply to all Wikiversity projects. Moreover, they are encouraged to post reports about their projects to let everybody know about how it grows.
بعد از این چی؟
Now we need people to take part in the discussions on Wikiversity Beta. People from existing separate projects and people willing to contribute to a future separate project should join the discussions and work together. People who do not speak English are encouraged to take part in discussions but we also need volunteer translators to translate the talk summaries.
فکر نمی کید این روش چند زبانه کار نکند؟ خیلی مترجم نیاز است.
If people really sum up their discussions, not only this will help them to focus on important things but it will not take much time to translate them. Ten days after Beta opening, its main page is already available in five languages.
By the way, it is just a proposal. Hey, if everybody speaks English, very well, we won't have anything to translate. If the system does not work, at least we can say we tried.
بهتر نیست در یک پروژه‌ی چند زبانه‌ی جهت ده برای بحث ها یک زبان واحد انتخاب شود؟
Of course it would be more practical; the question is: should we manage Beta the way that is easier for us English speakers or should we manage it the way everybody can take part in discussions about guidelines that will apply to all projects?
اندرزی از ویکی دانشگاه بتا (Wikiversity Beta Motto)
The shorter, the better. If you want your ideas to reach people speaking other languages, write short and understandable summaries.
مگر ویکی دانشگاه بتا چه دارد که Meta ندارد؟
Wikiversity Beta formulates new (within Wikimedia Foundation projects) research policies for Wikiversity.
Wikiversity Beta attempts to be a multi-lingual discussion platform.
چرا به ویکی دانشگاه بتا نیاز است، در حالی که incubator وجود دارد؟
see arguments here: meta:Proposals for closing projects/Closure of Beta Wikiversity
تکلیف پروژه های ویکی دانشگاهی که اکنون در ویکی نسک اند چه می شود؟ (چه فارسی و چه غیر از فارسی)
The pages could be imported (if the community decides so and licence matches) - but they can also mature on Wikibooks and then become a separate project.
اصلاً چرا ویکی دانشگاه را به چند زبان مختلف تقسیم کنیم؟ بهتر نیست همه ی دوره ها در یک زیر سایت باشند و در عوض هر صفحه به همه ی زبان ها ترجمه شود؟ (همانطوری که بتا اکنون این کار را با نمایش لینکی به ترجمه های مختلف از یک صفحه انجام می دهد.) در این صورت مترجمان هر گاه صفحه ی جدیدی ایجاد شد می توانند آن را ببینند.

همچنین نگاه کنید به[edit]

پاورقی ها و منابع[edit]

  1. Board resolution: wikimedia:Resolution Wikiversity
  2. Anthere's mail about Wikiversity: http://mail.wikimedia.org/pipermail/foundation-l/2006-August/009074.html

رده:راهنمای FA