قانون دست راست

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 قانون دست راست قانونی بسیار مهمی در علم، که ریشه های تاریخی آن به سده های پیش از میلاد و حتی انسان های نخستین باز میگردد که توسط افرادی منتسب به ملجوقیان پدید آمده.

این قانون یک فرآیند کلی است و زیر مجموعه های بسیار دارد (جق شدقتی با دست راست- جق جزیره ای با دست راست - کف دستی و ...). البته یادمان باشد جق زدن کار خوبی نیست حالا چه با دست راست چه با دست چپ یا لااقل اگه میزنید بعدش حتما آب هویج بخورید.