ਫਾਟਕ:ਵਿਗਿਆਨ/Learn

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
 ਫਾਟਕ:ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖੋ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ 
Learn About ਫਾਟਕ:ਵਿਗਿਆਨ
Nuvola apps edu miscellaneous.svg

ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੜੋ, ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੋ

Courses

No pages meet these criteria.

Learning Projects

No pages meet these criteria.

Resources
Did You Know
Computer generated image of Aristotle
by Kolja Mendler

Aristotle (384-322 BC) is said to have studied marine organisms at the island of Lesbos. Aristotle observed crustaceans, echinoderms, mollusks, and fish. He knew that cetaceans are mammals, and that some marine vertebrates release eggs that hatch outside the body while others have eggs that hatch within the body. Aristotle is often referred to as the father of marine biology.

News

The Wikiversity Science Journalism Center is a content development project where Wikiversity participants can collaborate to develop learning resources for science journalism. The 2006 Nobel Prize in Physiology or Medicine was awarded to Andrew Z. Fire and Craig C. Mello for their discovery of RNA interference.

Quotes

"...I believe that at the end of the century the use of words and general educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of machines thinking without expecting to be contradicted." Alan Turing

"the equation E = mc², in which energy is put equal to mass, multiplied by the square of the velocity of light, showed that very small amounts of mass may be converted into a very large amount of energy and vice versa." Albert Einstein

See Also
  • ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੋਮੇ ਜੋੜੋ