ქართული ენა

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

ქართული ენა არის ოფიციალური სასაუბრო ენა (აფხაზურთან ერთად) საქართველოს რესპუბლიკაში. ჯამში ამ ენას ჰყავს დაახლოებით 6 მილიონი მოსაუბრე. ენა გამოიყენება სამეტყველოდ, გააჩნია საკუთარი ანბანიც. თქვენ შეგიძლიათ შეისწავლოთ:მეტყველება, გრამატიკა და ა.შ.

მეტი ინფორმაციისათვის იხილეთ: