Ổn điện ở băng tần

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc nối với nhau theo một định hình cho một điện thế ổn ở một bang tần

Ổn điện ở băng tần BoloctansoLR2.PNGHigh pass filter.svg


Ổn điện ở băng tần
1st Order Lowpass Filter RC.svgSeries-RL.svg