Ổn điện tần số cao

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc nối với nhau theo một định hình cho một điện thế ổn ở tần số cao

Ổn điện tần số cao


Ổn điện tần số cao