1r de Grau Elemental

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Bass clef 01.svg
Benvinguts/des a
Viquiversitat- Escola Superior de Música

Departament De Música

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agraïments[edit]

La Facultat de Música vol mostrar el seu agraïment cap a C.Amat i A.Casanova, llurs escriptors han publicat el llibre "Pentagrama". D'aquí és d'on s'ha tret quasi bé tota la teoria.

Unitat 1[edit]

En aquesta Unitat es mostraran les nocions bàsiques per a escriure música. Fonts: Pentagrama. Llenguatge Musical. C.Amat i A. Casanovas. Ed. Boileau. Reg. B3196.

El Pentagrama[edit]

C maj.png

El Pentagrama és el mitjà pel qual un músic o intèrpret sap quina música ha de tocar. És format per 5 línies horitzontals i paral·leles entre si. Entre cada línia hi ha un espai. La imatge superior representa un pentagrama. Analitzem-lo.

 • Línies: En el pentagrama, és el lloc a on s'escriuen les notes musicals. Sempre són paral·leles i sempre són cinc.
 • Espais: Aquí també s'hi escriuen les notes musicals. En total hi ha quatre. Anomenem espais perquè és l'espai que deixen les cinc línies paral·leles.
 • Notes Musicals: Les notes musicals són representades amb la figura rodona. En total hi ha set: El do, el re, el mi, el fa, el sol, el la i el si.
 • La Clau: La Clau indica en quina tonalitat està escrit un pentagrama.

Les línies i els espais[edit]

Per a poder representar les notes musicals, s'ha escollit llurs formes geomètriques. Cada nota musical li pertoca o una línia o un espai. Però, no sempre a la mateixa nota li toca el mateix espai o la mateixa línia. El nom i so de la nota canvia segons la seva clau.

La clau[edit]

Les diferents claus fan canviar el nom de les notes situades al pentagrama.

La clau és, en notació musical (escriptura musical), un símbol que s'utilitza per determinar el lloc que cada una de les notes té en el pentagrama. Hi ha tres tipus de clau:

 1. Clau de Sol
 2. Clau de Fa
 3. Clau de Do
Clau de Sol[edit]
Clau de Sol

Aquesta clau és la clau més aguda que hi ha. Llur clau ens indica que la nota que està en la segona línia del pentagrama és el sol. Per tant, en l'espai que està "damunt" del sol, s'escriurà la nota la, damunt del la, el si...

Clau de Fa[edit]
Clau de Fa

Aquesta clau és anomenada clau de fa, tot i que a vegades també era anomenada clau de baix. Perquè? Doncs perquè aquesta és la clau que s'utilitza per a escriure les partitures dels baixos, el cantant de tessitura(escala, tonalitat) més greu. Aquesta clau ens indica que la nota fa s'escriu a la quarta línia del pentagrama.

Clau de Do[edit]

Clau de do en tercera Aquesta clau és anomenada clau de do. Aquesta clau és pot col·locar en dues línies del pentagrama:

 1. A la tercera, aleshores és anomenada clau de do en tercera.
 2. A la quarta, aleshores és anomenada clau de do en quarta.

Si és una clau de do en tercera, indica que la nota do va a la tercera línia, però si la clau està escrita en la quarta línia, aleshores sabem que el do va a la quarta línia.

Les Notes[edit]

Les notes musicals són un símbol que permet fer conèixer a l'intèrpret el so que ha de fer sonar. En total hi ha set notes:

 1. Do
 2. Re
 3. Mi
 4. Fa
 5. Sol
 6. La
 7. Si

Sempre van en el mateix ordre. Ara que ja coneixem les claus i les notes, podríem identificar i llegir algun pentagrama.

Les Figures[edit]

Una figura musical ens indica la durada que té una nota. Tot i que hi ha moltes, ara aprendrem les tres primeres:

 1. Rodona: Dura quatre pulsacions
 2. Blanca: Dura dues pulsacions
 3. Negra: Dura una pulsació

Rodona i el seu silenci.Blanca i el seu silenci. Si la figura està més avall de la línia 3, s'escriu amb el pal cap amunt; si està més amunt que la línia 3, s'escriu amb el pal cap avall. ‎ El criteri per a escriure-les és el mateix que la blanca.

Exercicis Unitat 1[edit]

Solfeja (Entona dient el nom de la nota i seguint les figures musicals) aquesta cançó

La Facultat de Música recomana la pàgina web http://www.teoria.com/, que ofereix dictats. Així doncs, podreu practicar l'escriptura sense necessitat d'algú que toqui una melodia.

Unitat 2[edit]

ATENCIÓ: No es recomana passar d'unitat si no es té assolit la unitat anterior.

En aquesta unitat, s'ensenyarà a solfejar correctament una peça, a llegir el pentagrama i les nocions bàsiques de composició.

Figures (Unitat 2)[edit]

A la unitat 1 hem estudiat les tres figures bàsiques:

 1. La rodona
 2. La blanca
 3. La negra

Però no us penseu que aquestes són les úniques figures que hi ha! En aquesta unitat aprofundirem les altres figures musicals. Si un s'hi fixa, veu que entre les figures musicals existeix una certa relació... Una rodona (quatre pulsacions) és el doble que una blanca (dues pulsacions), i una blanca és el doble que una negra (una pulsació). Mitjançant aquesta lògica matemàtica, podem anar trobant totes les figures musicals existents.

 1. Corxera: Meitat d'una negra. Dura mitja pulsació, per tant, en una pulsació, cabran dues corxeres.
 2. Semicorxera: Meitat d'una corxera. Dura un quart de pulsació, per tant, en una pulsació cabran quatre semicorxeres.
 3. Punt: Si s'ha fet l'exercici de la Unitat 1, haurem vist que als dos últims compassos, hi ha dues blanques amb un puntet al costat. Un punt (•) vol dir que la figura s'allarga la seva meitat, és a dir, que si tenim una blanca (dues pulsacions) amb punt (la meitat que la figura que l'acompanya) tindrem una figura de tres pulsacions, perquè 2/2=1.

Compàs[edit]

El compàs (en una peça de música) és l'entitat mètrica musical composta per diverses unitats de temps. El compàs determina quin és el ritme, ja que la primera pulsació de cada compàs s'accentua sonorament i s'anomena accent.