A – Ă – Â

From Wikiversity
 • Ai ơi bưng bát cơm đầy,
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần.


 • Ai đưa con sáo sang sông,
Để cho con sáo sổ lồng bay ra.


 • Anh về học lấy chữ hương,
Chín trăng em đợi, mười thu em chờ.


 • Anh đi anh nhớ quê nhà,
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.


 • Anh em nào phải người xa,
Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân.
Yêu nhau như thể tay chân,
Anh em hòa thuận, hai thân vui vầy.


 • Anh đi anh nhớ non buồi
Nhớ sông Vị Thủy, nhớ người còn trinh


 • Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu.


 • Ai về Hà Tĩnh thì về,
Mặc lụa chợ Hạ, uống chè hương sen.


 • Ai về Tuy Phước ăn nem,
Ghé qua Hưng Thạnh mà xem Tháp Chàm.


 • Ai về đến huyện Đông Anh,
Ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương.
Cổ Loa hình ốc khác thường,
Trải qua năm tháng, nẻo đường còn đây.


 • Anh hùng là anh hùng rơm,
Ta cho mồi lửa hết cơn anh hùng.


 • Ai về tôi gửi buồng cau,
Buồng trước kính mẹ, buồng sau kính thầy.


 • Ai về nhớ Vải Ninh Hòa,
Nhớ cau Hổ Bái, nhớ cà Đan Nê,
Nhớ dừa Quảng Hán, Lựu Khê,
Nhớ cơm chợ Bản, thịt dê Quán Lào.


 • Ai về Nhượng Bạn thì về,
Gạo nhiều, cá lắm, dễ bề làm ăn.


 • Anh ơi! Cố chí canh nông
Chín phần ta cũng dự trong tám phần
Hay gì để ruộng mà ngăn,
Làm ruộng lấy lúa, chăn tằm lấy tơ.