Adam

From Wikiversity

Adam được coi là tổ phụ của loài người. Theo kinh Cựu Ước, Thiên Chúa trong buổi đầu tạo dựng thế giới muôn loài chỉ trong 6 ngày. Ngày thứ sáu là ngày con người được dựng lên từ đất; người đầu tiên đó chính là Adam. Thấy Adam cô đơn nơi vườn địa đàng, Thiên Chúa đã dựng nên thêm Eva cho có bầu bạn. Theo Cựu Ước, ông thọ 930 tuổi, có các người con là Cain, Abel, Seth,...