Apartat de Llenguatge i Sistemes Informàtics

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Aquest departament és part de del Departament d'Enginyeria Informàtica.

Presentació del departament[edit]

File:Codecity.jpg
Realitat Virtual

Benvingut al Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. En aquests departament s'estudien i s'investiguen aquelles àrees relacionades amb els llenguatges de programació, i els diferents sistemes de processats de dades.

Se subdivideix en vuit àrees de coneixement que abarquen des dels fonaments de programació en un pseudo-llenguatge algorítmic per aproximar al lector al paradigma de la programació imperativa, fins el procés d'enginyeria del programari passant per l'estudi de les bases teòriques dels S.O., dels diferents sistemes de processat de dades (bases de dades, compiladors, etc...) i de diversos paradigmes i plataformes de programació (programació distribuida, programació web, etc...).

Àrees de coneixement[edit]

Cursos[edit]

Àrea de fonaments de programació[edit]

Àrea d'Estructures de dades i algoritmes[edit]

Àrea de bases de dades[edit]

Àrea de sistemes operatius[edit]

Àrea de llenguatges formals i autòmats[edit]

Àrea de processadors de llenguatges[edit]

Àrea de programació distribuida[edit]

Àrea d'enginyeria del programari[edit]