As

From Wikiversity
 1. Như

Examples[edit]

 • As before
Như trước
 • As you know
Như anh biết
 • As long as
Miển sao
 • As far as I know
Theo như tôi biết
 • As I told you
Như tôi đả nói với anh
 • As good as new
Giống như mớI vậy
 • As you can see
Giống như anh thấy
 • As is
Như anh thấy
 • As far as you can get
Đi càng xa càng tốt
 • As if there is no tomorrow
Như là không có ngày mai