Bát chính đạo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bát chính đạo có nghỉa Diệt khổ tám thức hay 8 Phương pháp diệt trừ đau khổ bao gồm

1. Chính kiến (正見): hiểu biết đúng
Hiểu biết về nhân quả, duyên khởi, hiểu biết về sự vật hiện tượng chân thực, như chúng đang là, không kèm theo cảm xúc, cảm tính, hiểu biết 4 chân lý về khổ và cách thoát khổ, từ đó biểu hiện thái độ sống không làm khổ mình, khổ người.
2.Chính tư duy (正思唯): suy nghĩ đúng
Hướng đến giác ngộ.
3.Chính ngữ (正語་): lời nói chân chính
Lời nói chân thật, lời nói hòa hợp, đoàn kết, mang tính xây dựng mang lại an vui hạnh phúc cho người khác.
4.Chính nghiệp (正業): hành vi chân chính
Không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình . Các hành vi được khuyến khích: chia sẻ sở hữu hợp pháp với những người kém may mắn hơn, sống chung thủy một vợ một chồng, giữ sức khỏe để chăm sóc bảo vệ người thân.
5.Chính mạng (正命): nghề nghiệp chân chính để nuôi sống thân mạng
Không làm nghề đồ tể vì giết động vật hàng loạt.
6.Chính tinh tấn (正精進) Nỗ lực kiên trì chân chính
Tiếp tục làm những việc thiện đang làm, hiện thực hóa những việc thiện có ý định làm, từ bỏ những việc bất thiện đang làm, loại bỏ ý định về những việc bất thiện sẽ làm.
7.Chính niệm(正念) sự làm chủ các giác quan
Làm chủ cảm xúc và thái độ từ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ,