Bò sát

From Wikiversity

Bò sát là các sinh vật biết bò sát mặt đất như Thằng lằng, Rùa , Kỳ đà , Nhền nhiện , Bò cạp , Rắn , Rết ...