Bò sát - Reptile

From Wikiversity

E[edit]

  • Eel
Con lươn

L[edit]

  • Lizard
Con thằng lằng

M[edit]

  • Marine snakes
Rắn biển

P[edit]

  • Python
Con trăng

S[edit]

  • Snake
Rắn

T[edit]

  • Turtle
Con rùa