Bói bài Cửu huyền thất tổ

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bói bài 32 lá[edit]

Cửu Huyền Thất Tổ là thuật bói bài nhằm tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài Tây gồm có 32 lá bài từ Lá số 7 đến Lá Át (bỏ đi các lá từ 2 đến 6).

Cách lấy quẻ bài[edit]

Cách lấy quẻ bài như sau: Xóc bộ bài lên, đưa cho người xin quẻ lấy 3 quân bài ngẫu nhiên, mỗi quân bài sẽ mang một ý nghĩa riêng biệt về vận thế, gia đình, sự nghiệp,.. tổng hợp 3 quân bài ta sẽ được một quẻ dùng để giải đoán các biến cố trong tương lai.

Kết quả quẻ[edit]

Quẻ cho biết chi tiết về các vấn đề sau

  • Bổn mạng
  • Tài lộc
  • Gia đạo

Xem thêm[edit]