Bói bài Tarot

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ bài Tarot[edit]

  • 78 lá bài Tarot đại diện cho những bài học trong cuộc sống và những lời khuyên có ích có thể áp dụng vào cuộc sống của chúng ta. Các lá bài giống như những chiếc chìa khóa phục vụ cho việc mở mang từ tinh thần đến những ý tưởng mới, những khái niệm và khả năng tâm linh.
  • 22 lá Ẩn chính (Major Arcana) phản ánh các tính chất nguyên mẫu thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Sự nguyên mẫu còn được hiểu là những dấu hiệu hay những mô hình của hành vi trong tập thể hay mỗi cá nhân. Ẩn chính cũng thể hiện như là một hành trình của Gã khờ (The Fool’s journey) – cuộc hành trình từ lúc chúng ta mới bắt đầu, phát triển rồi đi đến kết thúc.
  • 40 lá Ẩn phụ (Minor Arcana) đại điện cho các sự kiện, các hoạt động trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, các cơ hội, thử thách mà ta phải đối mặt và cả những nguồn năng lượng quanh ta.
  • 16 lá Hoàng gia đại điện cho những người khác, những phần khác trong chính chúng ta hay các sự kiện, tình huống cụ thể.

Việc đọc Tarot là dùng 78 lá bài này như một hình thức để hiểu rõ các nguồn năng lượng hiện tại sẽ ảnh hưởng đến tương lai của khách hàng.Ở mức độ cao hơn, các lá bài còn cung cấp cho ta cách để tiếp cận những tri thức bị ẩn giấu trong tiềm thức hay đánh thức phần sâu thẳm trong tâm hồn.

Ý nghỉa[edit]

Xem thêm[edit]