Bệnh nội

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Luôn luôn có quan hệ mật thiết với thời tiết . Phong liên quan mùa xuân . Hàn liên quan mùa đông . Thử liên quan mùa hè . Táo liên quan đến mùa thu…. 6 loại khí này thường kết hợp với nhau gây bệnh phong – hàn, phong nhiệt, phong thấp, thử thấp, thử nhiệt, táo thấp… trong đó phong là nguyên nhân gây bệnh đa dạng hơn cả.

Lục khí[edit]

Bệnh nội gây ra bởi Lục dục của 6 thứ khí gọi lục khí

  1. Phong (gió),
  2. Hỏa (nhiệt)
  3. Hàn (độ lạnh),
  4. Thữ (độ nắng),
  5. Thấp (độ ẩm),
  6. Táo (độ khô)


Cần phân biệt chứng ngoại phong, ngoại hàn, ngoại thấp, ngoại táo, ngoại hỏa của lục khí và các chứng nội phong, nội hàn, nội thấp, nội táo, nội nhiệt do cơ thể sinh ra . Khi gây bệnh thì lục khí gọi là lục dục hay lục tà. Thường gây ra những bệnh ngoại cảm ( bệnh do bên ngoài đưa tới) như các bệnh nhiễm trùng truyền nhiễm, đau dây thần kinh ngoại biên do lạnh…